Delaware.gov logo
Listen to this page using ReadSpeaker

חוק החברות של מדינת דלאוור

בחר את השפה שלך


מדוע כדאי להתאגד במדינת דלאוור?

למעלה ממיליון גופים עסקיים בחרו ביתרונות הטמונים בשירותי ההתאגדות של מדינת דלאוור, זאת בין היתר בשל חוקי חברות מודרניים וגמישים, בתי משפט, קהילה משפטית ושירותים משפטיים שזוכים להערכה רבה, ממשל ידידותי לעסקים, והסגל של חטיבת התאגידים שלנו המוכוון לשירות לקוחות.

מידע נוסף
Image of a globe icon with a navigation pin


 בחנו את הסיבות המובילות


לאחר ההתאגדות

ובכן, הקמתם את התאגיד שלכם. מה הלאה?

הקמת תאגיד

למדו להכיר את התהליך הפשוט והיעיל המבוסס על ראייה מעשית כוללת.

מיתוסים לעומת עוּבדות

העובדות בנוגע להקמת גופים עסקיים 'במדינה הראשונה'.בתי המשפט של מדינת דלאוור

הכירו את בית המשפט העליון של מדינת דלאוור, בית המשפט הגבוה לצדק (הערכאה הדיונית – Chancery) ובתי משפט אחרים בדלאוור.

חטיבת התאגידים

הצוות המוסמך על פי תקן ISO 9001 מספק שירות מהיר ומקצועי לתאגידים הרשומים בארה"ב ובמדינות זרות.Image of the Wilmington, DE skyline
+