Delaware.gov logo
חוק החברות
של מדינת דלאוור

האלטרנטיבות של דלאוור לתאגידים


דלאוור מציעה פתרונות עסקיים למנהלים ולמשקיעים שהם הרבה מעבר לתאגידי מסורתיים המקצים מניות. למרות שהחוקים החלים עשויים להיות שונים, היתרונות האחרים שמעניקה דלאוור נותרים זהים עבור ישויות אלטרנטיביות אלה — בתי משפט מעולים, מחוקק שנכון לעבוד עם עורכי הדין התאגידיים בדלאוור, ומזכירות מדינה מוטת-שירות. על כן, לא משנה איזה מבנה תאגידי נבחר, כל הישויות בדלאוור נהנות מההיבטים החיוביים ביותר של התאגדות במדינה.

מלבד חברות, תצורות העסקים המקובלות ביותר בדלאוור הן שותפות מוגבלת (limited partnership, LP) וחברות בעלות אחריות מוגבלת (limited liability company, LLC). החוקים החלים על שני סוגי הישויות משקפים עקרון חזק של חופש חוזים, המאפשר למנהלים ולמשקיעים להגיע לפתרונות אופטימליים עבור צרכיהם ההדדיים. שותפות מוגבלת בדלאוור נוצרת על ידי שני בני אדם או יותר – בהם לכל הפחות שותף כללי אחד (עליו מוטל ניהול השותפות) ולכל הפחות שותף מוגבל אחד (הנהנה מאחריות מוגבלת). חוק השותפות המוגבלת הינו חוק מאפשר למדי עם מעט הוראות מחייבות, המאפשר לצדדים לקבוע את התנאים שינהלו את יחסיהם במסגרת הסכם השותפות ביניהם.

Limited liability companies בדלאוור דומות מאוד לשותפויות המוגבלות, למעט העובדה שהן יכולות להיות מנוהלות על ידי המשתתפים עצמם או על ידי מנהל. פן מרכזי בשותפויות מוגבלות וב-LLCs בדלאוור הוא, שבהסכמים בין המשקיעים, הצדדים רשאים לשנות או לבטל את חובת הנאמנות והאחריות שבצידה, כל עוד הדבר נעשה באופן ברור — כך שכל המשקיעים מבינים שזהו המצב. אולם, על מנת להגן על המשקיעים, הצדדים אינם רשאים לבטל את ההתחייבות החוזית לנהוג בתום לב ובאופן הוגן.

בנוסף, דלאוור מאפשרת נאמנויות סטטוטוריות, אשר מרבית השימוש בהם נעשה בעסקאות פיננסיות מובנות או לצורך ניהול נכסים. הנאמנויות הסטטוטוריות נוצרות באמצעות מכשיר חוזי, אשר בהתאם לו מנוהלים הרכוש או העסקים על ידי נאמן אחד או יותר, לטובת הבעלים בפועל, ובעלי זכויות ההנאה ברכוש שבנאמנות. נאמנויות סטטוטוריות מאפשרות גמישות, היות שהמכשיר החוזי יכול לבסס כל זכות או חובה בהתאם לרצון הנאמנים או הנהנים. בנוסף, נאמנויות מציעות הגנה מפני נושים והגבלת האחריות.

הדין של דלאוור מאפשר גם הקמתם של תאגידים ללא מניות, אשר שונים מתאגידים שמקצים מניות, בכך שאין להם בעלי מניות אלא רק משתתפים. “תאגידי משתתפים” אלו מציעים מבנה תאגידי יציב כמו בתאגידים המסורתיים, אך מאפשרים למנהלים ולמשקיעים בהם גמישות יתרה (ופחות מורכבות) בניהול עסקיהם. מבנה של תאגיד שאינו מקצה מניות הוא אידיאלי עבור תאגידים ללא מטרות רווח, שאינם מרוויחים ואינם מחלקים דיבידנדים למשתתפים. רבים מארגוני הצדקה המרכזיים מוקמים בדלאוור כתאגיד ללא מטרות רווח ושאינו מקצה מניות, ובכך הם זוכים בכל היתרונות שדלאוור מציעה לתאגידים, תוך הנאה מתשתית סטטוטורית גמישה הפוטרת אותם מהנטל האדמיניסטרטיבי שמוטל על תאגידים למטרות רווח.

יהיו צרכי העסק אשר יהיו, דלאוור מציעה צורות התאגדות שיש בהן כדי לענות על צרכים אלו. החוקים האיתנים אך הגמישים של דלאוור מספקים מספר אפשרויות שונות להתאגדות, אשר כל אחת מהן זוכה בכל היתרונות העומדים לרשות עסקים המוקמים בדלאוור.


לקבלת מידע אודות משרדי עורכי הדין שתרגמו וערכו מאמרים אלו אנא בקרו בעמוד ההכרה. מדינת דלוור אסירת תודה על הסיוע.

הגבלת אחריות: החומרים הכלולים במסמך זה מיועדים לספק מידע בכל הקשור לעניינים הנדונים בו. מחלקת המדינה של דלאוור אינה עוסקת במתן שירותים משפטיים, שירותי ראיית חשבון או שירותים מקצועיים אחרים. אם נדרש ייעוץ משפטי או סיוע מקצועי אחר, יש לפנות אל איש מקצוע מתאים לקבלת השירותים הדרושים.

תרגומים של חומרים כלשהם לשפות שאינן אנגלית מיועדים אך ורק לצורכי נוחות. דיוק התרגום אינו מובטח ואף אינו משתמע. מן הראוי לציין שחומרים אלה עשויים לכלול מונחים משפטיים טכניים, שמשמעותם אינה קלה לתרגום. אם מתעוררות שאלות כלשהן בכל הקשור למידת הדיוק של המידע הכלול בתרגום, אנא עיינו בגרסת המסמך בשפה האנגלית, ושקלו לפנות לקבלת ייעוץ מעורך דין המתמחה בדיני מדינת דלאוור.

לקבלת מידע רקע נוסף וקישורים לחומרי מקור מקוריים, אנא עיינו בגרסה של מאמר זה בשפה האנגלית. מאמר זה תורגם ביולי 2013, ייתכן שהגרסה באנגלית עודכנה לאחר מועד זה."


Image of the Wilmington, DE skyline
+