Delaware.gov logo
חוק החברות
של מדינת דלאוור

הקמת תאגיד בדלאוורעיקרי הדברים

  • חברות מכל הגדלים, לרבות למעלה מ-50% מהחברות הציבוריות הנסחרות בארה”ב, 64% מחברות ה-Fortune 500, ואלפי חברות בנות של חברות הממוקמות מחוץ לארה”ב, בחרו בדלאוור כמקום התאגדותן.
  • לפני קבלת כל החלטה, יש להתייעץ במומחי ממשל תאגידי ומשפט, ולקבל החלטות קריטיות בנוגע לניהול התאגיד ומבנה ההון שלו, הנדרשות לצורך תפקודו היעיל של התאגיד.
  • הליך ההקמה עצמו הוא ישיר ופשוט: בוחרים את שם החברה וצורת ההתאגדות. לאחר מכן, בוחרים בסוכן רשום ויוצרים קשר עימו. לבסוף, מגישים תעודת התאגדות.
  • מחלקת התאגידים מציעה שירות לקוחות מקצועי וכן שירותים מזורזים.
  • באתר האינטרנט של מחלקת התאגידים ניתן למצוא הנחיות לגבי הצעדים הנדרשים לצורך הקמת עסק חדש בדלאוור.

במשך למעלה מ-100 שנה, עסקים מסביב לעולם בוחרים להתאגד בדלאוור בשל דיני התאגידים המתקדמים והגמישים של המדינה, המומחיות והיעילות של המערכת המשפטית שלה, וממשלתה הידידותית לעסקים.

הקמת תאגיד בדלאוור הוא הליך רשמי ופשוט והפסקאות הבאות מציגות סקירה כללית פרקטית.

הצעד החיוני: התייעצו עם מומחים וקבלו החלטה בנוגע לסוגיות המרכזיות בנוגע לניהול ומבנה ההון

מבחינה חוקית, אין צורך לשכור שירותים של עורך דין כדי להתאגד בדלאוור. אולם, אם החשיבות בהקמת תאגיד או כל ישות אחרת בדלאוור נובעת מחוקי המדינה המסייעים לעסקך, יהיה זה חיסכון קצר-טווח שלא להתייעץ טרם ההקמה. החלטות מרכזיות בנוגע להרכב הדירקטוריון, הנפקת מניות והמבנה ההוני של החברה והקצאת הכוחות בה, צריכות להתקבל בתחילת דרכו של התאגיד. התעלמות מסוגיות אלה בתחילת הדרך, יכולה להוביל מאוחר יותר להתדיינויות משפטיות ולהפסד כלכלי.

הסיבה להגיע לדלאוור אינה מתבססת על היותנו ספק זול. אנו לא. הסיבה להתאגד בדלאוור נעוצה היא בערך היציב של הצפיות והיעילות של החוקים שלנו. ללא השקעה בתכנון זהיר מההתחלה, ההטבות הללו תאבדנה. בהקשר זה, יש לזכור כי דיני התאגידים של דלאוור נועדו לאפשר לתאגידים ולבעלי מניותיהם גמישות מקסימלית בניהול עסקיהם. עסקים עשויים לרצות לנצל את מגוון ההוראות האפשרויות הקיימות בדיני התאגידים של דלאוור במסגרת תעודת ההתאגדות שלהם. כמו כן, עסקים יכולים לבחור מתוך מבחר סוגי הישויות המשפטיות שמציעה דלאוור, לרבות שותפויות וחברות בעלות אחריות מוגבלת (limited liability companies), בנוסף לתאגידים רגילים. לכל ישות יש את היתרונות והמגבלות שלה בסיטואציות מסוימות ולכן כדאי להתייעץ עם יועצים מוסמכים בבחירת סוג הישות שתתאים ביותר לצרכים ולמטרות העסקיות.

קבל החלטה על שם

התאגיד הדלאוורי זקוק לשם. שמות של תאגידים נדרשים לעמוד בכללים מסוימים. כל שם של תאגיד חייב להיות ייחודי ואינו יכול להיות זהה לשם של אף תאגיד אחר הרשום במדינה. ניתן לבחון האם השם שנבחר פנוי על ידי חיפוש מקוון, ואף לשריין אותו עוד לפני תום הליך ההתאגדות באמצעות אתר האינטרנט של מחלקת התאגידים של דלאוור.

שם התאגיד חייב להסתיים בסימול תאגידי כגון “Corporation”, “Incorporated”, “Limited”, או קיצור של אחד מאלה. סימולים נפוצים מחוץ לארה”ב, כגון “GmbH” או “S.A”, מקובלים גם כן. מחלקת התאגידים של דלאוור יכולה לדחות כל שם מטעה או מזיק. למשל, שם של תאגיד אינו יכול לכלול את המילים “בנק” או “נאמנות” מבלי לקבל אישור רגולטורי. כמו כן, המחלקה לא תאשר שמות המכילים מילים פוגעניות.

בחר סוכן רשום

הדין של דלאוור דורש שלכל ישות משפטית יהיה סוכן רשום — אדם או עסק שיהיה זמין במהלך שעות העסקים הרגילות בדלאוור לקבל מסמכים משפטיים בשם הישות, כגון זימונים לבתי משפט וכל תקשורת אחרת מהמדינה. על הסוכן הרשום להיות רשום בכתובת בדלאוור שאליה יוגשו המסמכים, ומידע זה יהיה מצוי בנחלת הכלל. בנוסף, דלאוור דורשת מהתאגידים לספק שם, כתובת עסקית וטלפון עסקי של “איש קשר” — שותף, מנהל, עובד או סוכן של החברה, המוסמך לקבל תקשורת מהסוכן הרשום. מידע זה ישמר אצל הסוכן, ועל אף שלא מדובר במידע פומבי, ניתן להשיגו באמצעות צו. דלוואר אינה מאפשרת קיומם של “תאגידים סודיים” ללא פנים אנושיות שיישאו באחריות מעשי התאגיד.

עסקים אשר ממוקמים פיזית בדלאוור יכולים לשמש כסוכן רשום של עצמן, אם כי מרבית העסקים מעדיפים לשכור צד שלישי בתור סוכן רשום שייעשה עבורם את העבודה. מכל מקום, ההחלטה לגבי זהות הסוכן הרשום והפניה אליו היא החלטה חיונית ויש לקבלה לפני הגשת מסמכי הקמת החברה. במסגרת ההליך לבחירת סוכן רשום, מומלץ לערוך בדיקת נאותות ולבחור סוכן בעל ניסיון במסגרת דיני ההתאגדות בדלאוור, ובעל יכולת לסייע לעסקים לעמוד בדרישות רישוי או רישום נוספות במקומות אחרים שבמסגרתם העסק פועל.

הגשת תעודת התאגדות ותחזוק הישות המשפטית

השלב הבא הוא הכנת תעודת התאגדות של דלאוור והגשתה למחלקת התאגידים. נוסח התעודה משתנה בהתאם לסוג הישות, וניתן למצוא דוגמאות לתעודות השונות באינטרנט.

התעודה צריכה לכלול את שם הישות המשפטית, שמו וכתובתו הרשומה של הסוכן הרשום וכן את שמו, כתובתו וחתימתו של האדם המורשה להגיש את התעודה (“המקים”). יצוין שוב, כי מדובר במידע פומבי. חברות המקצות מניות מחויבות לכלול את מספר המניות בהון הרשום ואת ערכן הנקוב. ברגע שמחלקת התאגידים מאשרת מסמכים אלו, יתקבל אישור לקיומו של התאגיד.

מרגע הקמתם, תאגידים בדלאוור מחויבים למלא דרישות שוטפות מסוימות על מנת לשמר את מעמדם במדינה, לרבות הגשת דו”ח שנתי ותשלום אגרות. ניתן להשלים הליך שנתי זה גם באופן מקוון.

חשוב לשים לב כי אין בפעולת ההתאגדות כדי להעניק רישיון לניהול עסקים בדלאוור או בכל מקום אחר. לפני ניהול עסקים כאמור, על התאגיד לוודא כי בידיו הרישיונות המתאימים והאישורים הרגולטוריים הנדרשים במקום בו מנוהלים העסקים. למידע נוסף בנוגע לשוני בין התאגדות תאגיד ורישיון עסקים, נא ראה לאחר התאגדות או הקמה, מה הלאה? (מהו ההבדל בין התאגדות למתן רישיון?).

סיכום

כמתואר, הליך ההגשה להקמת תאגיד בדלאוור אינו מסובך כשלעצמו והמסמכים הנדרשים מצויים באתר האינטרנט של מחלקת התאגידים. ההליך מתוכנן כהליך פשוט, המאפשר גמישות מקסימלית בבחירת הישות העסקית המתאימה ביותר לצרכי החברה. אולם, אין זה אומר שלא נדרשת מחשבה תחילה זהירה לפני ההגשה בפועל. ההיפך הוא הנכון. אנו מפצירים לשמוע בעצתנו ולתכנן מראש ובמשנה זהירות את נושאי הניהול וההון, ולתעד את ההחלטות בנושאים אלו בעזרתם של יועצים משפטיים המוכשרים לכך, כך שהן יבואו לידי ביטוי בבהירות במסמכי היסוד של הישות, ולא להתפתות לקיצורי דרך שיכולים לעלות ביוקר בטווח הרחוק.

קישורים:


לקבלת מידע אודות משרדי עורכי הדין שתרגמו וערכו מאמרים אלו אנא בקרו בעמוד ההכרה. מדינת דלוור אסירת תודה על הסיוע.

הגבלת אחריות: החומרים הכלולים במסמך זה מיועדים לספק מידע בכל הקשור לעניינים הנדונים בו. מחלקת המדינה של דלאוור אינה עוסקת במתן שירותים משפטיים, שירותי ראיית חשבון או שירותים מקצועיים אחרים. אם נדרש ייעוץ משפטי או סיוע מקצועי אחר, יש לפנות אל איש מקצוע מתאים לקבלת השירותים הדרושים.

תרגומים של חומרים כלשהם לשפות שאינן אנגלית מיועדים אך ורק לצורכי נוחות. דיוק התרגום אינו מובטח ואף אינו משתמע. מן הראוי לציין שחומרים אלה עשויים לכלול מונחים משפטיים טכניים, שמשמעותם אינה קלה לתרגום. אם מתעוררות שאלות כלשהן בכל הקשור למידת הדיוק של המידע הכלול בתרגום, אנא עיינו בגרסת המסמך בשפה האנגלית, ושקלו לפנות לקבלת ייעוץ מעורך דין המתמחה בדיני מדינת דלאוור.

לקבלת מידע רקע נוסף וקישורים לחומרי מקור מקוריים, אנא עיינו בגרסה של מאמר זה בשפה האנגלית. מאמר זה תורגם ביולי 2013, ייתכן שהגרסה באנגלית עודכנה לאחר מועד זה."


Image of the Wilmington, DE skyline
+