Delaware.gov logo
חוק החברות
של מדינת דלאוור

לאחר התאגדות או הקמה, מה הלאה? (מהו ההבדל בין התאגדות למתן רישיון?)עיקרי הדברים

 • מעגל החיים של עסק מתחיל עם ההליך החוקי הקרוי “התאגדות” או “הקמה”.
 • מרגע ההקמה, עסק אינו מוכן להתחיל בניהול עסקים באופן מיידי. מרבית העסקים נדרשים לקבל רישיונות עסקים מתאימים ואישורים כדי לפעול. ישנה חשיבות מכרעת להבין את המגבלות הללו בכל מקום בו פועלים.
 • עסק חייב גם לשמר את מעמדו החוקי בעיני מחלקת התאגידים בדלאוור על מנת לשמר את הסטטוס החוקי שלו. הליך זה הינו הליך שנתי הקרוי “ציות תאגידי”, וכולל הליך הגשת דוחות שנתי.

עסקים מסוימים בארה”ב פועלים במסגרת של עוסק יחיד. אולם, למרבית העסקים מגוון יתרונות מבחינת אחריות, מיסוי, רגולציה ויתרונות עסקיים אחרים בהקמת ישות משפטית עסקית רשמית. לעיתים קרובות, עסקים הפועלים כישויות משפטיות מחוץ לארה”ב מחליטים להקים ישות משפטית שתפעל באחת ממדינות ארה”ב כדי לפעול במדינה זו. [ראה מבעד לגבולות: היתרונות של דלאוור לעסקים בינלאומיים.] הליך זה של הקמת ישות משפטית — המכונה לעיתים “התאגדות”, בתלות בסוג הישות — הוא צעד משמעותי ראשון בהקמת עסק. אולם, אין מדובר ברישיון או באישור לנהל עסקים.

הבנת ההבחנה הזו וההתחייבויות החלות על העסק בכל מקום שבו הוא פועל, היא בעלת חשיבות מכרעת להבטחת ציות לחוק, ולהצלחת העסק.

מהי “הקמת” ישות? מהי המשמעות של “התאגדות”?

אם מתקבלת החלטה להפוך עסק לתאגיד ומתוך כוונה לפעול בארה”ב, יש להגיש “תעודת התאגדות” לאחת ממדינות ארה”ב. אם נבחרת ישות משפטית אחרת, כגון חברה בעלת אחריות מוגבלת (limited liability company), שותפות מוגבלת או ישות אלטרנטיבית אחרת, יש להגיש “תעודת הקמה”. הליך הגשה זה יוצר ישות משפטית — בדומה לתעודת לידה.

בחירת המדינה בה ינוהל הליך זה חשובה ביותר, שכן אותה מדינה הופכת להיות “הבית התאגידי” או “מקום המושב” של אותה ישות עסקית. מרגע זה, התאגיד כפוף לחוקי התאגידים של אותה מדינה ללא קשר למקום פעולתו. דיני התאגידים של דלאוור ידועים כמתקדמים וגמישים ביותר בארה”ב. [ראה החוק האיתן והמאפשר של דלאוור.] דינים אלו חלים על “ענייני הפנים” של כל עסק, דהיינו, סוגיות הנוגעות לבעלות ולניהול, לרבות אחריות בעלי המניות, תפקידם של חברי הדירקטוריון והתקשרות בעסקאות (לרבות מיזוגים ורכישות). מנגד, ההשפעות התפעוליות שיש לעסק על החברה (מבחינת יחסי עבודה, השפעה על הסביבה, מיסוי, שימוש בקרקע וכו’) כפופים לחוקי המקום שבו הוא פועל.

ברגע שתאגיד עבר הליך של התאגדות או הקמה בדלאוור, הוא קיים וענייני הפנים שלו כפופים לדיני דלאוור החלים על אותו סוג תאגיד או ישות משפטית אחרת מסוגה. עם זאת, אין זה אומר שלעסק יש את הזכות לנהל עסקים כל עוד לא קיבל את הרישיונות והאישורים הנדרשים בכל מקום שבו הוא פועל.

אילו רישיונות ואישורים נדרשים לרוב לפני הקמת העסק?

לפני תחילת הפעילות, לעיתים קרובות עסק נדרש להירשם ולקבל אישורים או רישיונות, בהתאם לנדרש בארצות, מדינות או רשויות מקומיות בהן הוא מתכוון לנהל עסקים. בארה”ב, רישומים ואישורים אלו לרוב נדרשים בכל מקום בו לעסק יש מכירות, עובדים או נכסים פיסיים. ישנו מגוון של רישומים ואישורים הנדרשים לכל חברה וזאת בתלות בתחום פעולתה של החברה, עיסוקיה, מיקומה, מוצריה ושירותיה.

חלק מהדרישות השכיחות יותר הן:

 • רישיון עסק כללי
 • רישום לצרכי מס
 • רישום מעסיק (ביטוח אבטלה ותשלום לעובדים)
 • אישורי בריאות הציבור
 • אישורים סביבתיים
 • אישורים מקצועיים ותעסוקתיים
 • אישורי אלכוהול
 • אישורי הימורים
 • אישורי תכנון ובניה ושימוש בקרקע
 • היתרי בניה ואכלוס

חברה שאינה עומדת בדרישות הרישיונות והאישורים שלה עשויה לעמוד בפני השלכות שונות, לרבות קנסות, התראות וסגירה כפויה של העסק. רישיונות רבים דורשים חידוש שנתי.

על מנת לברר איזה רישיון עסק נדרש עבור חברה, יש ליצור קשר עם נציגי המדינה והרשות המקומות במחלקת הפיתוח הכלכלי או המחלקה המסחרית בכל מקום כאמור.
לשכת מסחר מדינתית או מקומית יכולה גם כן להפנות לכיוון הנכון.

על אף שישויות המוקמות בדלאוור אינן נדרשות לפעול במדינה עצמה, דלאוור נחשבת למיקום אטרקטיבי להקמת ולפיתוח עסקים. על חברות המעוניינות בכך ואשר מקום מושבן הוא מחוץ לארה”ב, ליצור קשר עם ייצוא דלאוור. עסקים מארה”ב יכולים ליצור קשר ישירות עם חטיבת עסקים קטנים שיסייע במתן מידע ובהגשת בקשות לרישיון או אישור, הנדרשים בדלאוור. מדינת דלאוור מתמידה בשיפור יעילותו של הליך זה.

כיצד מוודאים כי העסק שומר חוק?

לאחר הליך ההתאגדות או ההקמה, העסק מחויב לחדש מזמן לזמן את הרישיונות וההיתרים השונים המתוארים לעיל.

כל¬ תאגיד אשר מוקדם בדלאוור מחויב להגיש דו”ח שנתי ציבורי המונה את כל הדירקטורים של התאגיד, ולשלם אגרה שנתית. שותפויות מוגבלות, חברות בעלות אחריות מוגבלת (limited liability companies) ושותפויות כלליות אשר נוצרו בדלאוור אינן נדרשות להגיש דו”ח שנתי אך נדרשות בתשלום אגרה שנתית. ההגשה ותשלום המס יכולים להיעשות באמצעות אתר האינטרנט.

סיכום

השלמת הליך ההתאגדות או הקמת ישות משפטית הינו רק אחד מכמה צעדים הנדרשים להקמת עסק. לרוב, עסק כפוף לרגולציה, לרבות דרישות לקבלת אישורים או רישיונות, בכל המקומות שבהם הוא פועל. על העסק להקפיד באופן סדיר כי מילא את כל חובותיו במסגרת כל האישורים, הרישיונות וכי נשמר מעמדו החוקי. הבנת המחויבויות הללו היא קריטית להצלחת עסק.

קישורים למקורות נוספים


לקבלת מידע אודות משרדי עורכי הדין שתרגמו וערכו מאמרים אלו אנא בקרו בעמוד ההכרה. מדינת דלוור אסירת תודה על הסיוע.

הגבלת אחריות: החומרים הכלולים במסמך זה מיועדים לספק מידע בכל הקשור לעניינים הנדונים בו. מחלקת המדינה של דלאוור אינה עוסקת במתן שירותים משפטיים, שירותי ראיית חשבון או שירותים מקצועיים אחרים. אם נדרש ייעוץ משפטי או סיוע מקצועי אחר, יש לפנות אל איש מקצוע מתאים לקבלת השירותים הדרושים.

תרגומים של חומרים כלשהם לשפות שאינן אנגלית מיועדים אך ורק לצורכי נוחות. דיוק התרגום אינו מובטח ואף אינו משתמע. מן הראוי לציין שחומרים אלה עשויים לכלול מונחים משפטיים טכניים, שמשמעותם אינה קלה לתרגום. אם מתעוררות שאלות כלשהן בכל הקשור למידת הדיוק של המידע הכלול בתרגום, אנא עיינו בגרסת המסמך בשפה האנגלית, ושקלו לפנות לקבלת ייעוץ מעורך דין המתמחה בדיני מדינת דלאוור.

לקבלת מידע רקע נוסף וקישורים לחומרי מקור מקוריים, אנא עיינו בגרסה של מאמר זה בשפה האנגלית. מאמר זה תורגם ביולי 2013, ייתכן שהגרסה באנגלית עודכנה לאחר מועד זה."


Image of the Wilmington, DE skyline
+