Delaware.gov logo
Vennootschapsrecht
in Delaware

Waarom ondernemingen kiezen voor Delaware


De vraag wordt vaak gesteld—waarom Delaware? Waarom is deze kleine staat (de een na kleinste staat van de Verenigde Staten) zo’n belangrijke vestigingsplaats voor zakelijke entiteiten? Er zijn verschillende antwoorden op deze vraag, maar de meeste zijn anders dan mensen denken. Delaware is geen belastingparadijs, Delaware trekt geen geheime vennootschappen aan die zich willen onttrekken aan openbaarheid en toezicht, en Delaware is meestal niet de goedkoopste plaats van oprichting. We lijken meer op de Bijenkorf en de Bonneterie dan op de Zeeman. U betaalt voor kwaliteit en service.

Delaware is niet “bestuurders-vriendelijk” en niet “aandeelhouder-vriendelijk”; haar doel is om zowel bestuurders als investeerders te bedienen met wetten die ethisch en winstgevend zakendoen optimaal bevorderen, om de behoefte aan bestuurlijke flexibiliteit te combineren met sterke instrumenten om bestuurders te kunnen aanspreken op de manier waarop ze die flexibiliteit gebruiken om de belangen van investeerders te bevorderen. De rechters van Delaware zijn onpartijdig en niet schatplichtig aan belangengroepen of een wisselend politiek klimaat. Anders dan in veel andere staten worden vennootschapsrechtelijke geschillen uitsluitend behandeld door professionele rechters.

Delaware is de voornaamste plaats van oprichting voor zakelijke entiteiten vanaf het begin van de twintigste eeuw. Vandaag de dag hebben meer dan een miljoen entiteiten Delaware als statutaire woonplaats. Hoewel het aantal entiteiten opgericht onder het recht van Delaware indrukwekkend is, is nog belangrijker dat zoveel grote en belangrijke vennootschappen met noteringen aan de belangrijkste beurzen in Delaware zijn opgericht. Meer dan 60 procent van de Fortune 500 vennootschappen is in Delaware opgericht. Maar niet alleen entiteiten uit de Verenigde Staten kunnen zich organiseren onder het recht van Delaware—ondernemingen uit de gehele wereld kunnen profiteren van de voordelen die Delaware biedt. [Zie Over de grenzen: de voordelen van Delaware voor de internationale zakenwereld.]

Een aantal factoren heeft geleid tot de dominantie van Delaware als plaats van oprichting.

In de eerste plaats de wet—de Delaware General Corporation Law (“DGCL”) is het fundament van het vennootschapsrecht van Delaware. [Zie De heldere en faciliterende wet van Delaware.] De DGCL biedt voorspelbaarheid en stabiliteit. De wet is gemaakt door experts in het vennootschapsrecht en is beschermd tegen de invloeden van belangengroepen. De wetgever van Delaware houdt de DGCL elk jaar tegen het licht om er zeker van te zijn dat actuele onderwerpen worden geadresseerd.

De DGCL is ook een faciliterende wet. De DGCL bevat geen gedetailleerde vennootschapsrechtelijke voorschriften, zoals in veel landen. In plaats daarvan bevat de DGCL een aantal belangrijke regels van dwingend recht om investeerders te beschermen en biedt zij voor het overige flexibiliteit aan vennootschappen om hun ondernemingen te drijven. Delaware heeft de principes van de DGCL ook toegepast om toonaangevende wetten te creëren voor andere rechtsvormen dan vennootschappen. [Zie De Alternatieven van Delaware voor vennootschappen.]

In de tweede plaats, de rechterlijke colleges—net zo belangrijk als de wet zijn de rechterlijke colleges die haar interpreteren. Delaware staat wereldwijd bekend om haar rechterlijke systeem en de deskundige en onpartijdige rechters die over zaken van vennootschapsrecht beslissen. [Zie Procederen bij de Delaware Court of Chancery en de Delaware Supreme Court.] De Delaware Court of Chancery is een gespecialiseerd college met bijzondere bevoegdheid ten aanzien van vennootschapsrechtelijke geschillen. Zonder jury’s, en met alleen vijf gespecialiseerde juristen gekozen door middel van een politiek neutraal selectieproces dat gebaseerd is op deskundigheid, is de Court of Chancery flexibel, responsief, gefocust en efficiënt. Hoger beroep van de beslissingen van de Chancery Court staat direct open bij de Delaware Supreme Court die het laatste woord heeft over het recht van Delaware. De Supreme Court bestaat uit vijf rechters, die elk een aanzienlijke ervaring hebben met het vennootschapsrecht van Delaware. De rechterlijke colleges van Delaware bieden ook een aantal mogelijkheden om geschillen te beslechten buiten een procedure. [Zie De mogelijkheden van Delaware voor alternatieve beslechting van geschillen.]

In de derde plaats, de jurisprudentie—de Court of Chancery en de Delaware Supreme Court hebben allebei een traditie om een onderbouwde motivering af te geven bij hun beslissingen, waardoor gedurende tientallen jaren een aanzienlijke hoeveelheid precedenten is opgebouwd. Rechters, niet jury’s, beslissen over alle vennootschapsrechtelijke zaken en zijn verplicht om hun beslissingen te motiveren. De hierdoor opgebouwde jurisprudentie biedt gedetailleerde en omvangrijke richtlijnen voor vennootschappen en hun adviseurs.

Een centraal punt ingebouwd in de Delaware jurisprudentie is de “business judgment rule”. Dit betekent dat rechters geen vraagtekens plaatsen bij ondernemingsbeslissingen van bestuurders die te goeder trouw en op zorgvuldige wijze zijn genomen—zelfs als de beslissing verkeerd uitpakt. Samen met de business judgment rule geeft de jurisprudentie richtlijnen voor bestuurders om zich te gedragen in lijn met hun fiduciaire plichten van loyaliteit en zorgvuldigheid. [Zie De aanpak van Delaware: eerbiediging van ondernemingsbeslissingen van bestuurders die loyaal en zorgvuldig handelen.]

Ten vierde, de juridische traditie—Delaware heeft een hoog ontwikkelde rechterlijke macht en een grote hoeveelheid advocaten gespecialiseerd in het vennootschapsrecht. De wetten en jurisprudentie van Delaware bieden een kennisplatform voor advocaten die gespecialiseerd zijn in Delaware transactiepraktijken en die procederen voor de rechters in Delaware. Deze professionals helpen de wetgevende macht door continu de vennootschapsrechtelijke wetten te controleren en door jaarlijks aanbevelingen te doen voor veranderingen zodat het recht in Delaware actueel blijft. [Zie De heldere en faciliterende wet van Delaware.] Het doet er niet toe waar een Delaware entiteit is gevestigd; zij kan altijd een specialistische advocaat in Delaware vinden om haar bij te staan inzake kwesties van Delaware recht.

Ten vijfde, Delaware’s Secretary of State—de Division of Corporations van het bureau van de Secretary of State bestaat om vennootschappen en hun adviseurs te voorzien van snelle en efficiënte dienstverlening. Oprichtingen zorgen voor een groot deel van de inkomsten van de staat, dus Delaware neemt dit zeer serieus. Het personeel van de Division of Corporations ziet zichzelf als werknemers van een dienstverlener en de Division voldoet aan wereldwijze kwaliteitsstandaarden, zoals blijkt uit de ISO 9001 certificering.

Delaware’s Division of Corporations is 15 uur per dag open voor aanvragen uit de hele wereld; zij biedt gespecialiseerde en snelle afhandeling (waaronder hulpverlening binnen één uur, twee uur en 24 uur) voor urgente en tijdgevoelige zaken. [Zie Oprichting van een Delaware vennootschap.] De Division of Corporations, in samenwerking met gespecialiseerde Delaware advocaten en ervaren ondersteunende ondernemingen, zoals in Delaware geregistreerde tussenpersonen, kunnen nagenoeg elke situatie afhandelen.


Voor informatie over de advocatenkantoren die deze artikelen hebben geschreven of vertaald, verwijzen wij u naar het colofon. De staat Delaware is hen erkentelijk voor hun hulp.

Wettelijke afstandsverklaring: De hierin bevatte materialen zijn bedoeld ter informatieverstrekking omtrent de hierin behandelde onderwerpen. Het Department of State van Delaware houdt zich niet bezig met het verstrekken van juridische, boekhoudkundige of andere professionele dienstverlening. Als u op zoek bent naar juridisch advies of andere professionele bijstand, dan moeten de diensten van een hiertoe bevoegde professional worden ingehuurd.

Vertalingen van de inhoud naar een andere taal dan het Engels zijn alleen voor uw gemak verschaft. De nauwkeurigheid van de vertaling wordt niet gegarandeerd of geïmpliceerd. Ook moet worden opgemerkt dat deze materialen technische en juridische termen kunnen bevatten, waarvan de betekenis moeilijk kan worden vertaald. Als u vragen hebt over de nauwkeurigheid van de informatie in de vertaling, dan raadpleegt u de Engelse versie van het document. Ook kunt u overwegen een advocaat die gespecialiseerd is in de wetgeving van Delaware om advies te vragen.

Raadpleeg de Engelstalige versie van dit artikel voor meer achtergrondinformatie en koppelingen naar het oorspronkelijke bronmateriaal. Dit artikel is vertaald in juli 2013. De Engelstalige versie kan meer recentelijk zijn bijgewerkt.


Image of the Wilmington, DE skyline
+