Delaware.gov logo
Vennootschapsrecht
in Delaware

Na oprichting of totstandkoming, wat nu? (Wat is het verschil tussen oprichting en vergunningverlening?)Samenvatting

 • De levenscyclus van een onderneming begint met de juridische procedure bekend onder de term “oprichting” of “totstandkoming”.
 • Zodra de onderneming tot stand is gekomen is deze niet van zelf gereed om activiteiten te ontplooien. De meeste ondernemingen moeten ook de nodige vergunningen of toestemmingen verkrijgen alvorens zij activiteiten kunnen ontplooien. Het is van essentieel belang om te begrijpen welke verplichtingen bestaan in elke jurisdictie waar de onderneming actief is.
 • Een entiteit moet ook “in good standing” blijven met de Delaware Division of Corporations om haar wettelijke status te behouden. De zogenaamde “corporate compliance” vergt een jaarlijkse deponering van stukken.

Sommige ondernemingen in de Verenigde Staten opereren als een éénmanszaak. De meeste ondernemingen zien voordelen op onder meer het gebied van aansprakelijkheid, belastingen, toezichtrecht verbonden aan het oprichten van een rechtspersoon. Ondernemingen die al rechtspersoonlijkheid buiten de Verenigde Staten hebben, kiezen vaak voor oprichting van een rechtspersoon in één van de staten van de Verenigde Staten om daar activiteiten te ontplooien. [Zie Over de grenzen: de voordelen van Delaware voor de Internationale Zakenwereld.] De procedure tot totstandkoming van een onderneming – bekend als “oprichting” of “totstandkoming” afhankelijk van het type entiteit – is een belangrijke eerste stap in het beginnen van een onderneming, maar het is geen vergunning of toestemming om activiteiten te ontplooien.

Begrip van dit onderscheid en van de verplichtingen waaraan uw onderneming moet voldoen in de verschillende jurisdicties waar activiteiten worden ontplooid, is cruciaal om binnen de grenzen van de wet te opereren… en voor uw succes.

Wat is “totstandkoming” van een entiteit? Wat betekent “oprichting”?

Indien u besluit dat uw zakelijke activiteiten in een vennootschap ondergebracht moeten worden en het uw intentie is om activiteiten in de Verenigde Staten te ontplooien, dan moet u een “oprichtingsakte” bij een Amerikaanse staat indienen. Als u een andere rechtsvorm, zoals een Limited Liability Company (LLC), Limited Partnership (LP), of een alternatieve entiteit kiest dan moet u een “akte tot totstandkoming” indienen. Deze indieningsprocedure schept een rechtspersoon – het is bijna een geboorteakte.

De keuze van de staat waar u deze procedure doorloopt is zeer belangrijk, omdat die staat de “vestigingsplaats” of “domicilie” van de onderneming wordt. De entiteit is onderworpen aan de wetten van die staat van oprichting van de onderneming ongeacht waar de activiteiten ontplooid worden. Het vennootschapsrecht van Delaware heeft de reputatie het meest geavanceerde en flexibele van de Verenigde Staten te zijn [Zie De heldere en faciliterende wet van Delaware.] Deze regelgeving bestrijkt de “interne zaken” van de onderneming en betreft kwesties omtrent eigendom en bestuur, waaronder aandeelhoudersaansprakelijkheid, de rol van leden van de raad van bestuur, en transacties (met inbegrip van fusies en overnames). In tegenstelling tot deze interne zaken, worden de operationele gevolgen van de onderneming voor de maatschappij (in termen van arbeid, milieu, belasting, gebruik van het land etc.) gereguleerd door de jurisdictie van de plaats waar de activiteiten worden ontplooid.

Zodra een onderneming de procedure tot oprichting of tot totstandkoming in Delaware doorlopen heeft, bestaat de onderneming en zijn haar interne aangelegenheden onderworpen aan het vennootschapsrecht van Delaware dat van toepassing is op entiteiten van haar soort in Delaware. Dit betekent echter niet dat de onderneming bevoegd is activiteiten te ontplooien voordat deze de voor de betreffende jurisdictie vereiste vergunningen en toestemmingen heeft verkregen.

Welke documenten en vergunningen zijn geregeld nodig om een onderneming te starten?

Voordat een onderneming van start kan gaan, moet zij worden geregistreerd en moeten de door landen, provincies en gemeenten vereiste vergunningen en andere belangrijke documenten worden verkregen. In de Verenigde Staten moeten deze registraties en toestemmingen normaal gesproken gedaan, respectievelijk verkregen worden in het gebied waar de onderneming haar afzetmarkt, werknemers of fysieke activa heeft. Afhankelijk van de soort bedrijfsvoering, werkzaamheden, locatie, producten en/of diensten van de onderneming zal een verscheidenheid aan registraties en goedkeuringen nodig zijn.

Een aantal veel voorkomende vereisten zijn:

 • Vergunningen om een onderneming te exploiteren
 • Belastingregistraties
 • Werkgeversregistraties (werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsverzekering)
 • Arbo-vergunningen
 • Milieuvergunningen
 • Beroepsvergunningen
 • Drankvergunningen
 • Loterijvergunningen
 • Het voldoen aan het vigerende bestemmingsplan
 • Bouw en gebruiksvergunningen

Een onderneming die zich niet houdt aan haar vergunnings- en goedkeuringseisen kan diverse consequenties tegemoet zien, waaronder boetes, aanslagen of gedwongen sluiting van de onderneming. Veel vergunningen moeten jaarlijks vernieuwd worden.

Om er achter te komen welke ondernemingsvergunningen vereist zijn voor uw onderneming neemt u contact op met plaatselijke economische of handelsautoriteit. Een plaatselijke Kamer van Koophandel kan u in de juiste richting wijzen.

Hoewel Delaware entiteiten niet verplicht zijn om hun werkzaamheden daadwerkelijk in de staat uit te voeren, is Delaware een aantrekkelijke plaats om uw onderneming te beginnen en te laten groeien. Geïnteresseerde ondernemingen gevestigd buiten de Verenigde Staten dienen contact op te nemen met Delaware Exporteren. Ondernemingen gevestigd in de Verenigde Staten kunnen direct contact opnemen met het Divisie van kleine bedrijven voor informatie over en het aanvragen van vergunningen die vereist zijn in Delaware. De staat Delaware is continu bezig om dit proces te stroomlijnen.

Hoe zorgt u dat uw onderneming blijft voldoen aan de geldende vereisten?

Na de oprichting zal de onderneming regelmatig de bovengenoemde vergunningen en goedkeuringen moeten vernieuwen.

Een onderneming opgericht in de staat Delaware moet ook een jaarverslag te publiceren met daarin de namen van alle bestuurders van de onderneming. De onderneming moet bovendien jaarlijks “Franchise Tax” aan de Staat te betalen. Limited Partnerships, Limited Liability Companies en General Partnerships opgericht in Delaware hoeven geen jaarverslag te publiceren, maar moeten wel jaarlijkse belasting van USD 250 betalen. De aangifte en de betaling van de belasting kan online worden uitgevoerd.

Samenvatting

Het oprichten van een onderneming is slechts een van de vele stappen die gevolgd moeten worden om een onderneming te starten. Een onderneming dient zich doorgaans te houden aan regelgeving, waaronder de vereiste vergunningen en goedkeuringen, in alle gebieden waarin zij opereert. Een onderneming moet ook op regelmatige basis actie ondernemen om te zorgen dat alle vergunningen, goedkeuringen en haar status als rechtspersoon “in good standing” zijn. Het begrijpen van deze verplichtingen is essentieel voor het succes van de onderneming.

Links naar andere bronnen


Voor informatie over de advocatenkantoren die deze artikelen hebben geschreven of vertaald, verwijzen wij u naar het colofon. De staat Delaware is hen erkentelijk voor hun hulp.

Wettelijke afstandsverklaring: De hierin bevatte materialen zijn bedoeld ter informatieverstrekking omtrent de hierin behandelde onderwerpen. Het Department of State van Delaware houdt zich niet bezig met het verstrekken van juridische, boekhoudkundige of andere professionele dienstverlening. Als u op zoek bent naar juridisch advies of andere professionele bijstand, dan moeten de diensten van een hiertoe bevoegde professional worden ingehuurd.

Vertalingen van de inhoud naar een andere taal dan het Engels zijn alleen voor uw gemak verschaft. De nauwkeurigheid van de vertaling wordt niet gegarandeerd of geïmpliceerd. Ook moet worden opgemerkt dat deze materialen technische en juridische termen kunnen bevatten, waarvan de betekenis moeilijk kan worden vertaald. Als u vragen hebt over de nauwkeurigheid van de informatie in de vertaling, dan raadpleegt u de Engelse versie van het document. Ook kunt u overwegen een advocaat die gespecialiseerd is in de wetgeving van Delaware om advies te vragen.

Raadpleeg de Engelstalige versie van dit artikel voor meer achtergrondinformatie en koppelingen naar het oorspronkelijke bronmateriaal. Dit artikel is vertaald in juli 2013. De Engelstalige versie kan meer recentelijk zijn bijgewerkt.


Image of the Wilmington, DE skyline
+