Delaware.gov logo
Vennootschapsrecht
in Delaware

Delaware’s mogelijkheden voor alternatieve beslechting van geschillen


De Court of Chancery doet meer dan de gebruikelijke procedures. [Zie Procederen bij de Delaware Court of Chancery en de Delaware Supreme Court.] Delaware en haar rechtbanken hebben in de afgelopen jaren een aantal stappen gezet om entiteiten over de hele wereld te helpen complexe geschillen te beslechten buiten de rechter om. Delaware heeft wet- en regelgeving ingevoerd die voorzien in een aantal mechanismen voor alternatieve geschillenbeslechting (ADR) in de Court of Chancery. De Chancery Court Rules stellen partijen in een lopende procedure in de gelegenheid om bemiddeling (‘mediation’) te zoeken bij een gerechtelijke functionaris die niet is belast is met de behandeling van die lopende procedure. Delaware biedt ook mogelijkheden voor bemiddeling van zakelijke geschillen en geschillen op gebied van technologie in gevallen waar nog geen procedure loopt.

Zo kunnen partijen een bemiddelingstraject starten in de Court of Chancery zonder een rechtsgeding aanhangig te maken. Zakelijke entiteiten krijgen toegang tot de ervaren rechters van de Court of Chancery, maar krijgen ook de mogelijkheid om hun geschillen op een efficiënte en vertrouwelijke manier op te lossen. De traditie van flexibiliteit van de Court of Chancery is evenzeer van toepassing op ADR, doordat partijen in staat zijn het ADR-proces aan te passen aan hun specifieke behoeften.

Om een bemiddelingsproces te kunnen initiëren bij de Court of Chancery moeten in beginsel beide partijen instemmen en moet een van de entiteiten opgericht of gevestigd zijn in Delaware. De bemiddelaar zal dan een van de gerechtelijke functionarissen zijn van de Court of Chancery. Die gerechtelijke functionarissen hebben uitgebreide expertise in het oplossen van complexe zakelijke geschillen, waardoor partijen die gebruik maken van ADR toegang hebben tot een aantal van de meest ervaren rechters ter wereld op het gebied van zakelijke geschillen.

ADR in de Court of Chancery is ook snel, in tegenstelling tot het steeds trager wordende tempo van particuliere ADR, dat steeds meer begint te lijken op het tempo van traditionele gerechtelijke procedures. Als partijen bemiddeling kiezen dan is de verwachting dat de belangrijkste bespreking of behandeling binnen slechts een paar maanden zal kunnen plaatsvinden nadat het proces begonnen is. In voorkomende gevallen kan de bemiddelaar in overleg met de partijen zorgen voor een sneller of langzamer schema. Partijen die kiezen voor ADR hoeven daarom niet de typische gerechtelijke kalender te volgen, maar kunnen in plaats daarvan een schema bewerkstelligen dat past bij hun behoeften. Deze mogelijkheid helpt om de ADR van de Court of Chancery kostenefficiënt te maken voor partijen die hiervan gebruik maken; daarbij komt dat de vergoedingen die in rekening worden gebracht door de Court of Chancery over het algemeen lager zijn dan bij andere instanties.

Een ander belangrijk voordeel van bemiddeling bij de Court of Chancery is de vertrouwelijkheid van de procedure. In tegenstelling tot een vordering in een gerechtelijke procedure, wordt een verzoek tot bemiddeling vertrouwelijk behandeld. Doorgaans zijn alle en bemiddelingsprocedures in de Court of Chancery vertrouwelijk, inclusief het resultaat van de bemiddeling. Niet alleen kan de Court of Chancery aan partijen die gebruik maken van ADR helpen complexe geschillen op te lossen buiten de openbaarheid, de mogelijkheid in vertrouwelijkheid te kunnen voortgaan kan hen ook helpen hun handelsbetrekkingen te behouden en met elkaar zaken te blijven doen in toekomst.


Voor informatie over de advocatenkantoren die deze artikelen hebben geschreven of vertaald, verwijzen wij u naar het colofon. De staat Delaware is hen erkentelijk voor hun hulp.

Wettelijke afstandsverklaring: De hierin bevatte materialen zijn bedoeld ter informatieverstrekking omtrent de hierin behandelde onderwerpen. Het Department of State van Delaware houdt zich niet bezig met het verstrekken van juridische, boekhoudkundige of andere professionele dienstverlening. Als u op zoek bent naar juridisch advies of andere professionele bijstand, dan moeten de diensten van een hiertoe bevoegde professional worden ingehuurd.

Vertalingen van de inhoud naar een andere taal dan het Engels zijn alleen voor uw gemak verschaft. De nauwkeurigheid van de vertaling wordt niet gegarandeerd of geïmpliceerd. Ook moet worden opgemerkt dat deze materialen technische en juridische termen kunnen bevatten, waarvan de betekenis moeilijk kan worden vertaald. Als u vragen hebt over de nauwkeurigheid van de informatie in de vertaling, dan raadpleegt u de Engelse versie van het document. Ook kunt u overwegen een advocaat die gespecialiseerd is in de wetgeving van Delaware om advies te vragen.

Raadpleeg de Engelstalige versie van dit artikel voor meer achtergrondinformatie en koppelingen naar het oorspronkelijke bronmateriaal. Dit artikel is vertaald in juli 2013. De Engelstalige versie kan meer recentelijk zijn bijgewerkt.


Image of the Wilmington, DE skyline
+