Delaware.gov logo
Vennootschapsrecht
in Delaware

De heldere en faciliterende wet van Delaware


Het fundament van het zakelijk voordeel van Delaware is haar General Corporation Law (“DGCL”). (Delaware heeft ook geavanceerde moderne wetten ontwikkeld voor zakelijke entiteiten anders dan vennootschappen. [Zie De alternatieven van Delaware voor vennootschappen.]) De DGCL helpt ondernemers, bestuurders en aandeelhouders om waarde te creëren door gebruik van de vennootschappelijke rechtsvorm, zowel door middel van wat de DGCL wel is als wat de DGCL niet is.

Om te beginnen is het belangrijk te begrijpen wat de DGCL niet is. De DGCL regelt alleen de interne aangelegenheden van de vennootschap – de relatie tussen de eigenaren (aandeelhouders) en de leidinggevenden (bestuurders en hoge functionarissen) van een vennootschap. Met andere woorden, de DGCL is in essentie gespecialiseerd contractenrecht dat de functies, verplichtingen en verhoudingen regelt van degenen die vennootschappen besturen en degenen die in vennootschappen investeren. De DGCL heeft geen betrekking op andere verschillende aspecten van het bedrijfsrecht als mededingingsrecht, arbeidsrecht en effectenrecht, zoals continentale wetgeving veelal wel doet. Alle vennootschappen moeten wat betreft dergelijke aspecten voldoen aan deelstatelijk en federaal recht waar zij actief zijn, maar Delaware vermengt dergelijke aspecten niet met corporate governance. Hoewel Delaware wetgeving kent die dergelijke aspecten regelt, is die wetgeving alleen van toepassing op vennootschappen die binnen de staat actief zijn. Zo zijn het arbeids- en milieurecht van Delaware alleen van toepassing op activiteiten die plaatsvinden binnen de geografische grenzen van Delaware. Het vennootschapsrecht van Delaware is daarentegen van toepassing op alle Delaware vennootschappen – ongeacht waar zij gevestigd zijn en ongeacht of hun hoofdvestiging in een andere staat of ander land gevestigd is.

Federaal recht kan een belangrijke rol spelen in de activiteiten van een vennootschap, maar het deelstatelijk recht speelt de primaire rol met betrekking tot de interne aangelegenheden van de vennootschap. Een vennootschap is opgericht naar het recht van de staat die zij als staat van oprichting gekozen heeft. Dat proces bestaat doorgaans uit het indienen van oprichtingsdocumenten bij een overheidsinstelling van de staat (zoals de Division of Corporations in the Secretary of State’s Office van Delaware). Vanaf dat moment regelt het deelstatelijk recht bijvoorbeeld kwesties met betrekking tot organisatorische documenten van de vennootschappen, rechten van aandeelhouders en fiduciaire plichten van bestuurders. [Zie De Delaware manier: respect voor ondernemingsbeslissingen van bestuurders die loyaal en zorgvuldig handelen.]

Gelet op de aanzienlijke rol die het deelstatelijk recht speelt in de aangelegenheden van een vennootschap en gelet op het feit dat het toepasselijke deelstatelijke vennootschapsrecht van toepassing is ongeacht waar de hoofdvestiging van de vennootschap zich bevindt, is de beslissing betreffende de plaats van oprichting van de vennootschap buitengewoon belangrijk voor bestuurders en investeerders. Een vennootschap kan ook in rechte worden betrokken in de staat van oprichting, wat tot gevolg heeft dat rekening moet worden gehouden met de rechtbank die het vennootschapsrecht van die staat zal toepassen. [Zie Procederen bij de Delaware Court of Chancery en de Delaware Supreme Court.]

Een van de redenen waarom vennootschappen worden opgericht naar het recht van Delaware is dat aandeelhouders en vennootschappen onder de DGCL worden voorzien van een maximale flexibiliteit met betrekking tot het ordenen van hun zaken. In tegenstelling tot een continentale jurisdictie, die waarschijnlijk een vennootschapsrecht kent met dwingende bepalingen, is de DGCL ontworpen om een niet-dwingende wet te zijn die een bedrijfseigen procedure toestaat en faciliteert. De dwingende bepalingen van de DGCL zijn minimaal en alleen gericht op kwesties die van het uiterste belang zijn om investeerders te beschermen, zoals het recht om bestuurders te benoemen en te stemmen over bepaalde majeure transacties. Sommige van deze dwingende wettelijke bepalingen kunnen zelfs opzij gezet worden door bestuurders en aandeelhouders, die er gezamenlijk voor kiezen een andere richting op te gaan.

Hoewel buiten Delaware het wetgevingsproces met betrekking tot corporate governance en financieel toezicht soms onderwerp is van politieke discussie, bloot staat aan overhaast handelen en wordt beïnvloed door belangengroepen, is de wet van Delaware stabiel en worden veranderingen in de wet alleen gemaakt na zorgvuldig onderzoek en reflectie. Voor het wijzigen van de DGCL vereist de grondwet van Delaware een ruime meerderheid van stemmen van de wetgevende macht. De reden hiervoor is het voorkomen van een ad-hoc wijzigingen die zijn voorgesteld door belangengroepen of invloedrijke vennootschappen. Dit houdt de DGCL stabiel en voorspelbaar voor alle Delaware vennootschappen, hetgeen belangrijk is voor bestuurders die een lange termijn ondernemingsstrategie willen uitstippelen.

De wetgeving in Delaware vertrouwt voorts op de assistentie van een groep ervaren vennootschapsrechtelijk ingevoerde advocaten uit Delaware die advies geven en aanbevelingen doen met betrekking tot jaarlijkse wijzigingen. Deze groep bestaat uit een uiteenlopende selectie van juristen (transactieadvocaten, “plaintiffs’ lawyers” en procesadvocaten gespecialiseerd in het vennootschapsrecht), die allemaal expertise hebben op het gebied van het vennootschapsrecht van Delaware en zich hiermee dagelijks bezighouden, en die visies van deskundigen buiten Delaware mogen verwerven. Elk jaar bestudeert deze groep de DGCL en doet zij aanbevelingen om cruciale wijzigingen door te voeren die noodzakelijk zijn om de DGCL actueel te houden ten behoeve van de managers en de eigenaren van Delaware vennootschappen. Van politieke verdeeldheid is daarbij geen sprake, nu beide politieke partijen begrijpen dat biljoenen dollars geïnvesteerd zijn in deze vennootschappen en doordrongen zijn van de noodzaak dat managers en investeerders moeten kunnen vertrouwen op een integere, efficiënte en betrouwbare wet. De DGCL combineert een lange traditie van stabiliteit met de meest moderne ideeën in het vennootschapsrecht.


Voor informatie over de advocatenkantoren die deze artikelen hebben geschreven of vertaald, verwijzen wij u naar het colofon. De staat Delaware is hen erkentelijk voor hun hulp.

Wettelijke afstandsverklaring: De hierin bevatte materialen zijn bedoeld ter informatieverstrekking omtrent de hierin behandelde onderwerpen. Het Department of State van Delaware houdt zich niet bezig met het verstrekken van juridische, boekhoudkundige of andere professionele dienstverlening. Als u op zoek bent naar juridisch advies of andere professionele bijstand, dan moeten de diensten van een hiertoe bevoegde professional worden ingehuurd.

Vertalingen van de inhoud naar een andere taal dan het Engels zijn alleen voor uw gemak verschaft. De nauwkeurigheid van de vertaling wordt niet gegarandeerd of geïmpliceerd. Ook moet worden opgemerkt dat deze materialen technische en juridische termen kunnen bevatten, waarvan de betekenis moeilijk kan worden vertaald. Als u vragen hebt over de nauwkeurigheid van de informatie in de vertaling, dan raadpleegt u de Engelse versie van het document. Ook kunt u overwegen een advocaat die gespecialiseerd is in de wetgeving van Delaware om advies te vragen.

Raadpleeg de Engelstalige versie van dit artikel voor meer achtergrondinformatie en koppelingen naar het oorspronkelijke bronmateriaal. Dit artikel is vertaald in juli 2013. De Engelstalige versie kan meer recentelijk zijn bijgewerkt.


Image of the Wilmington, DE skyline
+